Αρθροσκόπηση ώμου

Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος, με την οποία αντιμετωπίζεται μεγάλος αριθμός παθήσεων του ώμου. Ο χειρουργός χρησιμοποιώντας μια μικρή κάμερα (αρθροσκόπιο) που εισάγεται μέσω μικρής τομής θα εξετάσει την περιοχή γύρω και πάνω από την άρθρωση, δηλαδή ιστούς, χόνδρους, οστά, τένοντες και συνδέσμους. Τα αρθροσκοπικά εργαλεία εισάγονται από μία έως τρεις μικρότερες τομές και ξεκινά η διαδικασία διόρθωσης βλαβών σε μύες, τένοντες ή στο χόνδρο.

Ενδείξεις


Η αρθροσκόπηση μπορεί να προταθεί για την αντιμετώπιση των ακόλουθων προβλημάτων του ώμου:

 • Εκτίμηση και θεραπεία της αστάθειας του ώμου

 • Ρήξη του επιχείλιου χόνδρου

 • Παθολογία της μακράς κεφαλής του δικεφάλου

 • Ρήξη του στροφικού πετάλου

 • Δυσκαμψία του ώμου, σύνδρομο παγωμένου ώμου

 • Σύνδρομο πρόσκρουσης

 • Παθολογία της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

 • Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων

 • Χειρουργικός καθαρισμός / παροχέτευση φλεγμονήςΠοιες επεμβάσεις γίνονται αρθροσκοπικά

 • Συρραφή τενόντων (υπερακανθίου, υποπλατίου, υπακανθίου)

 • Τενόδεση-Τενοτομή μακράς κεφαλής δικεφάλου

 • Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ώμου

 • Αντιμετώπιση συνδρόμου πρόσκρουσης με ακρωμιοπλαστική

 • Αντιμετώπιση κακώσεων του αρθρικού χόνδρου (χονδροπάθειες)

 • Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων

 • Αντιμετώπιση καταγμάτων ώμου

 • Λήψη αρθρικού υμένα για βιοψία

Πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης του ώμου

 • Μηδαμινός τραυματισμός στα μαλακά μόρια της άρθρωσης,

 • Αναίμακτη επέμβαση,

 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος,

 • Ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση

Επιπλοκές


Αν και ασυνήθεις, επιπλοκές μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ή μετά την αρθροσκόπηση. Οι τοπικές επιπλοκές των αρθροσκοπικών επεμβάσεων
(<1%) μπορεί να περιλαμβάνουν τη λοίμωξη, τη φλεβική θρόμβωση, την αιμορραγία, την κάκωση αγγείων – νεύρων.

Μετεγχειρητική πορεία

Αναλόγως της επέμβασης, η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο κυμαίνεται από 2 ώρες έως και 1 ημέρα, ανάλογα με την βαρύτητα του χειρουργείου. Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν λεπτομερές πρόγραμμα αποθεραπείας και ασκήσεων. Με τη στενή μετεγχειρητική τους παρακολούθηση εξασφαλίζεται η ομαλή αποθεραπεία.

el