Βλαστοκύτταρα

Το αίμα αποτελείται από κύτταρα, όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια (τα τελευταία θεωρούνται κυτταρικά θραύσματα), τα οποία αιωρούνται μέσα σε ένα υγρό που ονομάζεται πλάσμα. Τα αιμοπετάλια είναι περισσότερο γνωστά για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην πήξη του αίματος. Ωστόσο, παράγουν και εκκρίνουν εκατοντάδες πρωτεΐνες που ονομάζονται παράγοντες ανάπτυξης (growth factors) και είναι πολύ σημαντικοί για τα στάδια της επούλωσης των ιστών μετά από τραύμα. Το PRP αποτελείται από πλάσμα με πολλά περισσότερα αιμοπετάλια απ’ ότι συνήθως και συνεπώς με μεγαλύτερη συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων – 5 ως 10 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση από το φυσιολογικό-. Το Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια είναι ένα αυτόλογο κλάσμα του αίματος με υψηλή συγκέντρωση αιμοπεταλίων και για να παρασκευαστεί πρέπει πρώτα να γίνει λήψη αίματος από τον ασθενή. Στη συνέχεια, τα αιμοπετάλια διαχωρίζονται από τα άλλα κύτταρα του αίματος και η συγκέντρωσή τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που ονομάζεται φυγοκέντρηση.
el