Ρήξη στροφικού πετάλου ώμου: αίτια, συμπτώματα και αντιμετώπιση

Το στροφικό πέταλο είναι μια ομάδα μυών και τενόντων που περιβάλλουν την άρθρωση του ώμου, παρέχοντας σταθερότητα και επιτρέποντας ένα ευρύ φάσμα κινήσεων. Εξαιτίας αυτής της ιδιότητάς του όμως είναι πιο επιρρεπές σε τραυματισμούς, όπως η ρήξη στροφικού πετάλου ώμου.
Ο συγκεκριμένος τραυματισμός αναφέρεται σε ρήξη σε έναν ή περισσότερους τένοντες του στροφικού πετάλου, η οποία μπορεί να προέλθει από διάφορες αιτίες. Ο τραυματισμός αυτός αφορά συνήθως άτομα που ασχολούνται με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις πάνω από το κεφάλι ή άτομα που έχουν υποστεί πτώση ή άμεση πρόσκρουση στον ώμο.

Το στροφικό πέταλο αποτελείται από τέσσερις τένοντες, ήτοι τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο, τον ελάσσονα στρογγύλο και τον υποπλάτιο, οι οποίοι συνεργάζονται για τη σταθεροποίηση της άρθρωσης του ώμου. Όταν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους τένοντες σχίζονται, γίνεται λόγος για ρήξη στροφικού πετάλου ώμου. Οι ρήξεις διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: η μερική ρήξη κατά την οποία ο τένοντας έχει υποστεί βλάβη αλλά δεν έχει αποκοπεί εντελώς και η πλήρης ρήξη όπου ο τένοντας διαχωρίζεται πλήρως από το οστό.

Τα αίτια της ρήξης στροφικού πετάλου ώμου
Η ρήξη στροφικού πετάλου ώμου μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφόρων καταστάσεων όπως:
•Τραυματισμός: Η ξαφνική άσκηση δύναμης ή μια πρόσκρουση στον ώμο, όπως από πτώση ή άμεσο χτύπημα, μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου.
• Υπερβολική χρήση και εκφυλισμός: Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις πάνω από το κεφάλι, η υπερβολική ανύψωση ή η σταδιακή φθορά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποδυναμώσουν τους τένοντες και να τους καταστήσουν πιο επιρρεπείς σε ρήξη.
• Ηλικία: Καθώς μεγαλώνουμε, αυξάνονται οι πιθανότητες τραυματισμού λόγω εκφυλισμού των τενόντων.

Τα συμπτώματα της ρήξης στροφικού πετάλου
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της ρήξης του στροφικού πετάλου περιλαμβάνουν:
• Πόνος στον ώμο, ειδικά όταν σηκώνεται ή κινείται το χέρι.

•Αδυναμία στον ώμο και δυσκολία στην εκτέλεση εργασιών που περιλαμβάνουν κινήσεις πάνω από το κεφάλι.
• Περιορισμένο εύρος κίνησης στην άρθρωση του ώμου.
•Αίσθηση «κλικ» κατά την κίνηση του ώμου.

Διάγνωση και αντιμετώπιση
Η διαδικασία της διάγνωσης περιλαμβάνει λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση ενώ μπορεί να ζητηθούν και απεικονιστικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία.
Η θεραπευτική προσέγγιση για τη ρήξη του στροφικού πετάλου εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ρήξης, τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς και το επίπεδο δραστηριότητάς του. 

Η αντιμετώπιση της ρήξης στροφικού πετάλου ώμου μπορεί να περιλαμβάνει τόσο συντηρητικές όσο και χειρουργικές μεθόδους. Οι συντηρητικές μέθοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν ξεκούραση, πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, όπως και ενδαρθρικές εγχύσεις PRP (Platelet Rich Plasma) – μια νέα και πολλά υποσχόμενη μέθοδος στην αποκατάσταση των μερικών ρήξεων. Επίσης σε περιστατικά με μερική ρήξη χορηγείται και φαρμακευτική αγωγή. Σε περιπτώσεις όμως πλήρους ρήξης ή αποτυχίας των συντηρητικών μεθόδων είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση.
Οι επιλογές χειρουργικής θεραπείας για τις ρήξεις του στροφικού πετάλου περιλαμβάνουν:
•Αρθροσκοπική αποκατάσταση: Αυτή η ελάχιστα επεμβατική διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση μιας μικροσκοπικής κάμερας και μικρών εργαλείων για την επανασύνδεση του τένοντα που έχει υποστεί ρήξη με το οστό. Προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως μικρότερες τομές, μειωμένο πόνο, ταχύτερη ανάρρωση και βελτιωμένα αποτελέσματα.
•Ανοικτή αποκατάσταση: Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων ή πιο σύνθετων ρήξεων, μπορεί να χρειαστεί ανοικτή χειρουργική προσέγγιση. Αυτή περιλαμβάνει τη διενέργεια μεγαλύτερης τομής για την άμεση πρόσβαση και την αποκατάσταση του σχισμένου τένοντα.
•Μεταφορά τένοντα: Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ο τένοντας του στροφικού πετάλου έχει υποστεί σοβαρή βλάβη ή δεν μπορεί να διασωθεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικασία μεταφοράς τένοντα. Αυτή περιλαμβάνει τη χρήση κοντινών τενόντων για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου τένοντα και την αποκατάσταση της λειτουργίας του ώμου.

Tips πρόληψης της ρήξης στροφικού πετάλου ώμου
Η ρήξη στροφικού πετάλου ώμου δύναται να προληφθεί με μερικές απλές συμβουλές:

•Εκτελείτε τακτικά ασκήσεις ενδυνάμωσης των ώμων για να διατηρήσετε τη μυϊκή ισορροπία και σταθερότητα.
•Αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες πάνω από το κεφάλι ή τροποποιήστε τις τεχνικές για να ελαχιστοποιήσετε την καταπόνηση του ώμου.
•Εξασκηθείτε σε σωστές τεχνικές ανύψωσης, χρησιμοποιώντας τα πόδια και τους μύες του κορμού σας για να μειώσετε την καταπόνηση των ώμων.
• Κάντε διαλείμματα και ξεκουραστείτε μεταξύ των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνου επαναλαμβανόμενες κινήσεις των ώμων.
•Προθερμανθείτε επαρκώς πριν από τη συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες και ενσωματώστε ασκήσεις διατάσεων για τη βελτίωση της ευλυγισίας.
Μια ρήξη του στροφικού πετάλου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία του ώμου και να προκαλέσει επίμονο πόνο και αδυναμία. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας του ώμου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Για να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με την ρήξη στροφικού πετάλου ώμου, επικοινωνήστε μαζί μας στο 211 – 4057040 ή στο orthopedikos-papagiannopoulos.gr και κλείστε το ραντεβού

 

el