Αρθροσκοπηση ώμου

Shoulder arthroscopy is a minimally invasive surgical μέθοδος, με την οποία αντιμετωπίζεται μεγάλος αριθμός παθήσεων του ώμου. Ο χειρουργός χρησιμοποιώντας μια μικρή κάμερα (αρθροσκόπιο) που εισάγεται μέσω μικρήςτομής θα εξετάσει την περιοχή γύρω και πάνω από την άρθρωση, δηλαδή ιστούς, χόνδρους, οστά, τένοντες και συνδέσμους. Τα αρθροσκοπικά εργαλεία εισάγονται από μία έως τρεις μικρότερες τομές και ξεκινά η διαδικασία διόρθωσης βλαβών σε μύες, τένοντες ή στο χόνδρο.

Indications

Η αρθροσκόπηση μπορεί να προταθεί για την αντιμετώπιση των ακόλουθων
προβλημάτων του ώμου:
•Εκτίμηση και θεραπεία της αστάθειας του ώμου

•Ρήξη του επιχείλιου χόνδρου

•Παθολογία της μακράς κεφαλής του δικεφάλου

•Ρήξη του στροφικού πετάλου

•Δυσκαμψία του ώμου, σύνδρομο παγωμένου ώμου

•Σύνδρομο πρόσκρουσης

•Παθολογία της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

•Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων

•Χειρουργικός καθαρισμός / παροχέτευση φλεγμονής

Which procedures are done arthroscopically

•Συρραφή τενόντων (υπερακανθίου, υποπλατίου, υπακανθίου)

•Τενόδεση-Τενοτομή μακράς κεφαλής δικεφάλου

•Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ώμου

•Αντιμετώπιση συνδρόμου πρόσκρουσης με ακρωμιοπλαστική

•Αντιμετώπιση κακώσεων του αρθρικού χόνδρου (χονδροπάθειες)

•Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων

•Αντιμετώπιση καταγμάτων ώμου

•Λήψη αρθρικού υμένα για βιοψία

Advantages of shoulder arthroscopy

Minimal injury to the soft tissues of the joint,

Bloodless surgery,

Less post-operative pain,

Faster post-operative recovery

Complications

Αν και ασυνήθεις, επιπλοκές μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ή μετά την αρθροσκόπηση. Οι τοπικές επιπλοκές των αρθροσκοπικών επεμβάσεων (<1%) μπορεί να περιλαμβάνουν τη λοίμωξη, τη φλεβική θρόμβωση, την αιμορραγία, την κάκωση αγγείων – νεύρων.

Μετεγχειρητικη πορεία

Depending on the surgery, the length of hospital stay varies from 2 ώρες to 1 ημέρα, ανάλογα με την βαρύτητα του χειρουργείου. Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν λεπτομερές πρόγραμμα αποθεραπείας και ασκήσεων. Με τη στενή μετεγχειρητική τους παρακολούθηση εξασφαλίζεται η ομαλή αποθεραπεία.
en_US