Ελάχιστα Επεμβατική Αρθροπλαστική γόνατος MIS

Η αρθροπλαστική του γόνατος είναι η αντικατάσταση του γόνατος το οποίο έχει υποστεί χρόνια φθορά, πάθηση γνωστή ως οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Είναι μια επέμβαση που ανακουφίζει ετησίως χιλιάδες ασθενών στον κόσμο και αποτέλεσε επανάσταση της Ορθοπεδικής τον εικοστό αιώνα. Η αρχή έγινε με την αρθροπλαστική του ισχίου και ακολούθησε η αρθροπλαστική του γόνατος, η οποία επιτελέστηκε για πρώτη φορά το 1968. Ήδη από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί αλματώδης εξέλιξη, τόσο στις τεχνικές, όσο και στην ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, προς όφελος του ασθενούς. Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται ετησίως περίπου 400.000 αρθροπλαστικές γόνατος.

Η παραδοσιακή και πιο ευρέως διαδεδομένη προσπέλαση βασίζεται σε μια μεγάλη κάθετη τομή του δέρματος στο κέντρο του γόνατος. Αντιθέτως, στην ελάχιστα επεμβατική ολική αρθροπλαστική γόνατος (M.I.S.) ο Ορθοπεδικός χειρουργός χρησιμοποιεί μια πιο μικρή τομή στο δέρμα και μια λιγότερο επεμβατική τεχνική με στόχο να μειωθεί ο μετεγχειρητικός πόνος και ο χρόνος ανάρρωσης του ασθενούς.
Ωστόσο, σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο, η ελάχιστα επεμβατική τεχνική δεν ενδείκνυται για όλους τους ασθενείς και ο θεράπων ιατρός οφείλει να εκθέσει και να εξηγήσει επαρκώς όλες τις δυνατές χειρουργικές επιλογές.

Τεχνική

Στην Ελάχιστα Επεμβατική ολική αρθροπλαστική γόνατος, παρ’ όλο που η χειρουργική επέμβαση βασίζεται στις ίδιες αρχές με την κλασσική μέθοδο, η τομή και οι αποκολλήσεις των μαλακών ιστών είναι μικρότερες. Τα τεχνητά εμφυτεύματα (προθέσεις) που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια με αυτά της κλασικής ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Ωστόσο, τα χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του μηρού και της κνήμης είναι ειδικά σχεδιασμένα για τοποθετηθούν σωστά οι προθέσεις.
Όπως προαναφέρθηκε, η Ελάχιστα Επεμβατική ολική αρθροπλαστική γόνατος χρησιμοποιεί μια μικρότερη τομή περί τα 10 εκατοστά. Η μικρότερη τομή οδηγεί με λιγότερες αποκολλήσεις και τραυματισμούς των μαλακών ιστών του ασθενούς. Πέραν της μικρής τομής, η τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκάλυψη της άρθρωσης είναι λιγότερο επεμβατική. Γενικότερα, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται «σέβονται» τον τετρακέφαλο (quadriceps sparing), γεγονός που σημαίνει ότι αποφεύγουν τον τραυματισμό του τένοντα του τετρακεφάλου και των υπόλοιπων μυών της πρόσθιας επιφάνειας του μηρού. Στην Ελάχιστα Επεμβατική ολική αρθροπλαστική του γόνατος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες προσπελάσεις ή τεχνικές. Οι μικρές τομές που γίνονται στον έσω πλατύ μυ (“subvastus” approach), αποκαλύπτουν την άρθρωση με έναν λιγότερο επεμβατικό τρόπο που αποσκοπούν στον ελάχιστο δυνατό τραυματισμό και αποδιοργάνωση του γόνατος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και μείωση του χρόνου ανάρρωσης και αποκατάστασης για τον ασθενή. Η παραμονή στο νοσοκομείο μετά από την Ελάχιστα Επεμβατική ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μικρότερη κατά κανόνα σε διάρκεια σε σχέση με την κλασσική επέμβαση αρθροπλαστικής γόνατος και κυμαίνεται από μία έως τρεις ημέρες. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι ζωτικής σημασίας για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ο χειρουργός και ο φυσιοθεραπευτής βοηθούν τον ασθενή με συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκήσεων, έτσι ώστε να ανακτήσει σε μικρό χρονικό διάστημα την δύναμη και το εύρος κίνησης της άρθρωσής του.

Συμπεράσματα

Η Ελάχιστα Επεμβατική Ολική αρθροπλαστική Γόνατος (M.I.S.) αποτελεί μια διαρκώς εξελισσόμενη νέα τεχνική η οποία απαιτεί περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα μακροχρόνια αποτελέσματα λειτουργικότητας. Τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου περιλαμβάνουν μικρότερες αποκολλήσεις και λιγότερους διεγχειρητικούς τραυματισμούς των μαλακών ιστών, οδηγώντας έτσι σε μια πιο γρήγορη και πιο ανώδυνη αποκατάσταση. Η τρέχουσα εμπειρία δείχνει ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου δεν διαφέρουν από εκείνα της κλασικής αρθροπλαστικής γόνατος.

el