Ελάχιστα επεμβατική ολική αρθροπλαστική ισχίου

Εισαγωγή

Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι μια συνήθης ορθοπεδική επέμβαση, και όσο ο πληθυσμός γερνάει, αναμένεται να γίνει ακόμα συχνότερη. Εφαρμόζεται για να αντικαταστήσει τις κατεστραμένες ή φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες του ισχίου. Η αντικατάσταση αυτών των επιφανειών με τις προθέσεις, θα ανακουφίσει από τον πόνο και θα αυξήσει την κινητικότητα, επιτρέποντας την επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Η συνήθης προσπέλαση της αρθροπλαστικής του ισχίου χρησιμοποιεί μια μακριά τομή, με στόχο την πρόσβαση στις αρθρικές επιφάνειες. Η ελάχιστα επεμβατική ολική αρθροπλαστική του ισχίου αποτελεί μια παραλλαγή αυτής της προσπέλασης, και μπορεί να γίνει με μια ή δύο τομές. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός χρησιμοποιεί μια μικρότερη τομή και μια λιγότερο επεμβατική τεχνική για να φθάσει στην άρθρωση, με στόχο τη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και την επιτάχυνση της ανάρρωσης. Σε αντίθεση με τη συνήθη τεχνική της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου, η ελάχιστα επεμβατική τεχνική δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς. Ο ορθοπαιδικός θα συζητήσει μαζί σας τις διάφορες χειρουργικές επιλογές που μπορούν να εφαρμοσθούν σε εσάς.

Ελάχιστα επεμβατική ολική αρθροπλαστική ισχίου

Κατά την αρθροπλαστική του ισχίου, το κατεστραμένο οστούν κόβεται και αφαιρείται, μαζί με κάποιους μαλακούς ιστούς. Στην ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική του ισχίου, η χειρουργική διαδικασία είναι παρόμοια με τη συνήθη τεχνική, με τη διαφορά ότι η τομή είναι περίπου η μισή και λιγότεροι μυς τέμνονται και αποκολλώνται. Οι προθέσεις που εφαρμόζονται είναι οι ίδιες, όμως χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία για την προετοιμασία του μηριαίου και της κοτύλης και την σωστή τοποθέτηση των προθέσεων.

Η ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική του ισχίου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω μίας ή μέσω δύο μικρών τομών. Οι μικρότερες τομές έχουν σας αποτέλεσμα το μικρότερο τραυματισμό των πέριξ μαλακών ιστών.

Επέμβαση μίας τομής. Σε αυτό τον τύπο της ελάχιστα επεμβατικής αρθροπλαστικής του ισχίου, ο ορθοπαιδικός κάνει μια τομή που συνήθως κυμαίνεται από 8 έως 12cm. Το μήκος της τομής εξαρτάται από το σωματότυπο του ασθενούς και τη δυσκολία της επέμβασης. Η τομή συνήθως γίνεται στην πλάγια ή πρόσθια επιφάνεια του ισχίου. Οι μυς και οι τένοντες διανοίγονται ή αποκολλούνται, όμως σε μικρότερη έκταση από ότι στη συνήθη αρθροπλαστική του ισχίου και συνήθως επισκευάζονται μετά την τοποθέτηση των μοσχευμάτων. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η επούλωση και εμποδίζεται η εξάρθρωση του ισχίου.

• Επέμβαση δύο τομών. Σε αυτό τον τύπο της ελάχιστα επεμβατικής αρθροπλαστικής του ισχίου, ο ορθοπαιδικός κάνει δύο μικρές τομές:

  • Μια τομή 6cm στη πρόσθια επιφάνεια του ισχίου για την τοποθέτηση της κοτύλης και

  • Μια τομή 4cm στην οπίσθια επιφάνεια του ισχίου για την τοποθέτηση του μηριαίου στυλεού.

Για την επέμβαση των 2 τομών, ο ορθοπεδικός μπορεί να χρειασθεί ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την επέμβαση των δύο τομών από ότι για τη συνήθη αρθροπλαστική του ισχίου.

Επειδή οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην άρθρωση προκαλούν λιγότερη βλάβη στους μυς, μπορεί να οδηγούν σε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και μειωμένο χρόνο ανάρρωσης. Η διάρκεια νοσηλείας κυμαίνεται από 1 έως 4 ημέρες.

Υποψήφιοι για ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική γόνατος

Η ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική του ισχίου δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς. Ο ορθοπεδικός θα πραγματοποιήσει μια αναλυτική αξιολόγηση και θα εκτιμήσει μια σειρά από παράγοντες, πριν καθορίσει εάν η τεχνική αυτή αποτελεί επιλογή για εσάς. Γενικά, υποψήφιοι για ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική του ισχίου είναι ασθενείς λεπτότεροι, νεότεροι, με καλύτερο επίπεδο υγείας, και με πιο μεγάλη θέληση να συμμετέχουν σε προγράμματα αποκατάστασης.

Η τεχνική αυτή μπορεί να είναι λιγότερο κατάλληλη για ασθενείς που είναι υπέρβαροι ή που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλες επεμβάσεις στο ισχίο. Επιπρόσθετα, ασθενείς με σημαντική παραμόρφωση στο ισχίο, ή πολύ μυώδεις, ή με προβλήματα υγείας που μπορεί να επιβραδύνουν την επούλωση των τραυμάτων, είναι δυνατόν να έχουν υψηλότερο κίνδυνο για προβλήματα από την ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική του ισχίου.

Συμπέρασμα

Η ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική του ισχίου αποτελεί έναν εξελισσόμενο τομέα και περισσότερη έρευνα απαιτείται σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και την αντοχή των υλικών/προθέσεων.

Στα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής έχουν συμπεριληφθεί ο λιγότερος τραυματισμός των μαλακών μορίων, ο λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και η ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των αρθροπλαστικών του ισχίου με ελάχιστα επεμβατική τεχνική δεν έχουν διαφορές από εκείνα με τη συνήθη τεχνική.

Όπως όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική έχει επιπλοκές. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο τραυματισμός νεύρων και αρτηριών, τα προβλήματα από το τραύμα, η λοίμωξη, η κακή τοποθέτηση των υλικών και τα κατάγματα.

el